Technickoekonomické srovnání surovinové základny válcoven bezešvých trub ve VŽKG [Vítkovické železárny Klementa Gottwalda], NHKG [Nové hutě Klementa Gottwalda] a VTŽ [Válcovny trub a železa] : Závěrečná zpráva k dílčímuvýzkum. úkolu 1/23/1.

Technickoekon. ústav hutního prům, 1967. 20 s.
Edice: Ekonomika hutního prům ; Sv. 38