Technicko-hospodářští ukazatelé tepelných elektráren.

Gorškov, Aleksej Sergejevič
1. vyd. SNTL, 1956. 465 s., [12] s. příl
Edice: Řada strojnické a energetické literatury