Technicko-ekonomické informace Průmyslu kovového odpadu, Praha. Čís. 2.

Panorama, 1983. 139 s.