Technické památky zemí Visegrádské čtyřky : A Visegrádi négyek országainak technikai műemlékei = Zabytki techniki krajów Wyszehradzkiej czwórki = Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky.

ed. Dvořáková, Eva
1. vyd. Informační centrum ČKAIT, . 182 s.