Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. II. díl, H-O.

ed. Hlušičková, Hana
1. vyd. Liber, 2002. 597 s.