Technické památky.

Krajský úřad Libereckého kraje, 2008. 4 s.