Technické kreslení ve strojnictví : učeb. text pro 1. roč. studia pracujících na prům. šk. strojnických.

Mašek, Karel; Nádasdi, Alexandr
1. vyd. SNTL, . 232, [4] s.
Edice: Knižnice strojír. výroby ; Sv. 94