Technické kreslení ve strojnictví : Učeb. text pro 1. roč. studia prac. na prům. školách strojnic.

Mašek, Karel; Nádasdi, Alexandr
1. vyd. SNTL, 1963. 232, [4] s.
Edice: Knižnice strojír. výroby ; Sv. 94