Technické kreslení v chemické praxi.

Kadeřávek, František
2. přeprac. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1970. 289 s.