Technické kreslení pro 7.-9. ročník základní školy.

Veselík, Pavel; Veselíková, Miroslava
2., upr. vyd. Fortuna, 2003. 63 s.