Technické kreslení : úv. kurs pro zahr. studenty : určeno pro posl. stud. středisek ÚJOPUK [Ústav jaz. a odb. přípravy Univ. Karlovy].

Podroužek, Jan; Huťka, Jindřich
1. vyd. SPN, 1985. 153 s.