Technické kreslení podle mezinárodních norem : pravidla tvorby výkresů a schémat v elektronice. III.

Poláček, Dušan
Montanex, 1995. 308 s.