Technické kreslení podle mezinárodních norem III : pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice.

Poláček, Dušan
Montanex, 1995. 308 s.