Technické kreslení : strojnické kreslení pro 1. ročník studia při zaměstnání na středních průmyslových školách strojnických a pro střední průmyslové školy příbuzných oborů.

Mašek, Karel; Nádasdi, Alexandr
2. upr. vyd. SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1969. 155 s.