Technické kreslení pro SPŠ nestrojnické : Učeb.text.

Švercl, Josef; Leinveber, Jan
2., opravené a dopln. vyd. SNTL, . 167 s.