Technické kreslení.

Burian, Jan
1. vyd. Státní pedagogické nakladatelství, . 154 s.