Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie.

Švercl, Josef; Leinveber, Jan
V Scientii 3., přeprac. vyd. Scientia, . 296 s.