Technické kreslení a nauka o materiálu : učební text pro zeměd. odb. učiliště oborů : opravář zeměd. strojů a kovář-podkovář.

Čermák, Miloslav; Vokál, Vladimír
1. vyd. SZN, 1963. 208, [7] s.
Edice: Mechanizace, výstavba a vodní hosp