Technické kreslení a deskriptivní geometrie : pro školu a praxi.

Švercl, Josef
1. vyd. Scientia, 2003. 341 s.