Technická zařízení budov : cvičení : určeno pro posl. stavební fak. Vys. učení techn. v Brně. 1. Díl, Zdravotní technika a elektroinstalace.

Fiala, Jaroslav; Cihlář, Jiří
2., nezměn. vyd. SNTL, 1970. 318 s.
Edice: Učební texty vys. škol