Technická tvorivosť pre gymnáziá.

2. vyd. Slov. pedagog. nakl, 1988. 154 s.