Technická rukoväť pre odborné školy a prax.

Schmidt, Zdenko
3., opr. a dopln. vyd. Slov. vydav. techn. lit, 1966. 914 s.
Edice: Edícia strojárskej literatúry