Technická ročenka Československé vědecko-technické společnosti 1961.

1. vyd. Práce, . 501, [1] s.
Edice: Knižnice Čs. vědeckotechn. společ ; Sv. 84