Technická příručka pro pracovníky oboru úprav vody.

2., přeprac. vyd. SNTL, 1981. 778, [1] s.