Technická práce v zemi Podkarpatoruské 1919-1933.

ed. Musil, Jaromír
Odbor Spolku československých inženýrů, 1933. 34, 386 s.