Technická práce na Ostravsku 1926-1936 : vydáno k XVI. sjezdu čs. inženýrů 1936.

Spolek československých inženýrů, 1936. 851, [i] s., příl