Technická petrografie pro posluchače stavební fakulty.

Zeman, Otakar; Lamboj, Ladislav
2., přeprac. vyd. ČVUT, 1981. 180 s.