Technická měření : Určeno pro posl. fak. elektrotechn.

Kreidl, Marcel
[1.] dotisk [2., přeprac. vyd.]. ČVUT, 1978. 133 s.