Technická mechanika pro vyšší průmyslové školy i pro praxi.

Ječmínek, Josef
První vydání. Česká grafická Unie, . 291-[I] s.; 292 s.