Technická mechanika pro vyšší průmyslové školy i pro praxi.

Ječmínek, Josef
Nezměněný dotisk prvého vydání. Česká grafická Unie, . 247-[I] s.; 248 s.