Technická mechanika pro vyšší průmyslové školy i pro praxi. Díl první, Statika tuhých těles.

Ječmínek, Josef
Česká grafická Unie, 1940. 248 s.