Technická mechanika pro vyšší průmyslové školy i pro praxi. Díl druhý, Dynamika tuhých těles.

Ječmínek, Josef
Nezměněný dotisk prvého vydaní. Česká grafická Unie, 1945. 139 - [I] s.