Technická mechanika pro vyšší průmyslové školy i pro praxi.

Ječmínek, Josef
2. opr. vyd. Vědecko-technické nakladatelství, . 291, [1] s.