Technická mechanika : vysokoškolská učebnice pro fakulty strojního inženýrství. III, Dynamika.

Šrejtr, Josef
1. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1958. 486 s.
Edice: Řada theoretické literatury