Technická mechanika II : pro střední odborná učiliště.

Mičkal, Karel
4., nezměn. vyd. Informatorium, 2008. 118 s.