Technická mechanika II : pro střední odborná učiliště.

Mičkal, Karel
Vyd. 3., nezm. Informatorium, 1998. 118 s.