Technická mechanika I pro střední odborná učiliště a střední odborné školy.

Mičkal, Karel
Vyd. 3., nezm. Informatorium, 1997. 213 s.