Technická mechanika hmot tuhých : Učebnice pro státní školy průmyslové. Díl 4, Dynamika.

Brunhofer, Karel
Šolc a Šimáček, . 1 l., 138 s., 1 l