Technická mechanika : Pro strojnická oddělení vyšších škol průmyslových a pro potřebu v praksi. Díl V, Mechanika plynů a par.

Brunhofer, Karel
Šolc a Šimáček, 1927. 1 list, 139 s.