Technická mechanika : Určeno technikům ve strojnickém oboru a jako učební pomůcka pro vyš. prům. školy strojnické. Díl 3, Pružnost a pevnost.

Ječmínek, Josef
5., opr. vyd. SNTL, 1957. 382, [1] s.
Edice: Řada theoretické literatury