Technická mechanika : Určeno technikům ve strojnickém oboru. Díl 3, Pružnost a pevnost.

Ječmínek, Josef
4., přeprac. vyd. SNTL, 1955. 381, [2] s.
Edice: Řada theoretické literatury