Technická mechanika : Určeno stř. techn. kádrům a studentům prům. škol všech směrů. Díl 1, Statika tuhých těles.

Ječmínek, Josef
5., opr. vyd. SNTL, 1957. 279, [1] s.
Edice: Řada theoretické literatury