Technická mechanika. Část 1. a, Mechanika pevných těles (statika) a tření.

Brunhofer, Karel; ed. Fíla, Karel; ed. Karl, Karel; ed. Rosendorf, Pavel
1. vydání. Publikační odbor Spolku posluchačů a absolventů strojního a elektrotechnického inženýrství, 1946. 108-25 s.
Edice: Knihovna SPASEI ; Čís. 7