Technická matematika : Přehled a učebnice nižší i vyšší matematiky pro technickou praxi s příklady a úkoly pro cvičení.

Dobrovolný, Bohumil
II. rozšířené a opravené vydání. Josef Hokr, 1946. 347-[I] s.