Technická fyzika : stručný přehled základů fyziky k opakování i k úvodnímu školení. I, Stručný přehl. základů fyziky k opakování i k úv. školení.

Mazurek, Alois
2., dopln. vyd. SNTL, . 109, [3] s.
Edice: Kurs techn. znalostí ; Sv. 5