Technická fysika zajímavě pro každého : základy mechaniky, elektrotechniky, akustiky, thermiky a optiky.

Dobrovolný, Bohumil; Mazurek, Alois
14., přeprac. a rozš. vyd., V Práci 2. Práce, 1952. 438 s.
Edice: Technické příručky Práce ; sv. 4