Technická analysa provozních plynů a důlních větrů.

Jirkovský, Rudolf
2. vyd. Státní nakladatelství technické literatury, 1957. 316 s.