Tatranský národný park.

Roubal, Radek
1. vyd. Osveta, 1960. 1 sv. (nestr.)