Tatranské doliny : Mapový sprievodca.

Roubal, Radek
2. dopl. vyd. Šport, 1961. 181 s.