Tatranské doliny : Mapový sprievodca.

Roubal, Radek
1. vyd. Šport, 1958. 145 s.