Tataři na Morawě, anebo, Bůh swých wěrných neopustí! : půwodní wlastenská powídka pro mládež.

Ehrenberger, Josef
Jar. Pospíšil, 1847. 96 s.